Vi finner den riktige kandidaten til dine oppgaver

Bemanning til ledelse og administrasjon

Du trenger noen som både kan utføre oppgavene presist og til avtalt tid, og som fungerer i miljøet. I vårt nettverk har vi kandidater som raskt kan bekle viktige posisjoner takket være egen kompetanse og erfaring.

Les mer
Hytech Personnel - Office and administration personnel
Hytech Personnel - Technical Personnel

Kvalifisert teknisk personell

Hytech Personell har betydelig erfaring med rekruttering av de fleste typer teknisk personell til både on- og offshoreindustri, inkludert bygg og anlegg. Vi har i dag lokale, nasjonale og internasjonale kunder, og kan bistå også deg.

Les mer

Bærekraftige og fremtidsrettede ingeniørtjenester

Omtanke for miljøet og bærekraftige løsninger står sentralt for alle ingeniører. I årene som kommer vil den grønne tankegangen komme enda sterkere, og fornybar energi vil bli enda viktigere. Vi kan hjelpe deg med rekruttering av dyktige ingeniører, blant annet med bred erfaring fra olje- og gassektoren.

Les mer
Hytech Personnel - Green engineering personnel