Vår kjernekompetanse: Finne den riktige kandidaten til din bedrift.

Rekruttering og bemanningsløsninger siden 2004

Vi har lang historie og bred kompetanse innen rekruttering av kvalifiserte kontormedarbeidere og teknisk personell som mekanikere, teknikere og operatører for produksjonssektorer on- og offshore, både nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er å bli ansett som et naturlig knutepunkt mellom kunder og personell med høy faglig kompetanse.

Hytech Personnel - Office and administration personnel

Blant regionens ledende innen rekrutterings-, bemannings- og konsulenttjenester

Våre to spesialområder:

  • Personell til kontor og administrasjon: ledelse, økonomi, administrasjon, regnskap, HR oglogistikk.
  • Teknisk personell: automatiseringsmekanikk, hydraulikkmekanikk, industrimekanikk, riggmekanikk, elektrikere og spesialarbeidere.

Få tilgang til landsdekkende database med kvalifiserte medarbeidere

  • Korttidsoppgaver
  • Oppdrag av forskjellig varighet
  • Permanent ansettelse
  • Rekrutteringsstøtte
  • Vikarer

Nyt godt av hele Hytech Gruppen!

Benytter du våre tjenester innen rekruttering og bemanning, kan vi også tilby støtte fra våre søsterselskap og interne ingeniører. Vi har til enhver tid gode folk som kan bistå i spennende og utfordrende oppdrag der du allerede benytter personell fra oss.

Våre folk jobber selvstendig eller sammen med kundens egne representanter. Vi utfører vedlikehold og service av flere typer mekanisk utstyr, hvor vi bidrar med vår egen kompetanse og erfaring på flere områder. Hytech Personell er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015 og er akkreditert av Achilles Joint Qualification System.

Kvalitet

1.januar 2013 ble Vikarbyrådirektivet innført i Norge. Formålet med direktivet er å sikre likebehandling mellom innleide og fastansatte. Dette vil blant annet si at våre utleide medarbeider skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som innleiers egne ansatte.

Alle våre leveranser er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
I 2007 sluttet Hytech Personell seg til avtalen til Industri og energi. Dette har gitt oss god kompetanse på å ansette personell i områder med forskjellige tariffavtaler.

Vi følger medlem i NHO. NHO Service har som formål å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver og sikre seriøse forhold i bransjen.

Les mer om NHO Service Bemanningsbransjen sine retningslinjer her.