Ledelse og administrasjon

Vår kjernekompetanse: Finne den riktige kandidaten til din bedrift.

Bemanning

Ekstra arbeidskraft. Når skal man ansette og når skal man leie inn eksterne arbeidstagere?

Det er et viktig spørsmål. Ofte er det både nødvendig og hensiktsmessig å leie inn, enten det handler om å dekke inne for sykefravær, permisjoner, prosjektarbeid, produksjonstopper, osv.

Vi tilbyr bistand til korte og lengre oppdrag. Vårt omfattende nettverk og brede erfaring sikrer riktig bemanning, både for deg og kandidaten. Vår kompetanse spenner bredt, med en spesialisering innen  ledelse og administrasjon.

Finne den rette. Vår oppgave er å finne den som både kan utføre oppgavene presist og til avtalt tid, og som fungerer i miljøet. I vårt nettverk har vi kandidater som raskt kan bekle viktige posisjoner takket være egen kompetanse og erfaring.

Grundig prosess. Som ved en ansettelse går vi grundig til verks med intervjuer, referansesjekker og tester.

Vi følger opp. Vi har arbeidsgiveransvaret og følger opp både arbeidstager og dere som oppdragsgiver, slik at tilskuddet i arbeidskraft skal bli så effektivt som mulig.

Rekruttering

Rett person på rett sted til rett tid kan fort bli en klisjé, men effekten av det må aldri undervurderes. Derfor jobber vi meget grundig med alle våre aktuelle kandidater for å kunne tilby den rette, – og det er vi gode på. Gjennom vårt nettverk, god metodikk og tett samarbeid med dere, legger vi et avgjørende grunnlag for en rett rekruttering.

Med rekruttering mener vi både en standard rekruttering, og en mer direkte headhunting (også kalt executive search). Vi tilbyr også en tjeneste som vi kaller second opinion.

Lederutvikling

Vi tilbyr executive coaching av ledere, lederutviklingsprogram, ledergruppeutvikling og individuell ledelsesutvikling.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg

Enten dere trenger bistand til å finne kandidater til innleie eller faste stillinger har vi våre arbeidsmetoder:

  • Søk i egne baser/pool
  • Annonsering – her benytter vi blant annet egne nettside, LinkedIN, finn.no ol.
  • Kartlegging av søkere
  • Personlige intervju
  • Referansesjekk

Gjennom flere år har vi bygget et betydelig og relevant kandidatnettverk innen våre fokusområder, og vi strekker oss langt for å innfri de forventningene kunder og kandidater har til oss.

Cathrine Silgjerd Leiros - Hytech Personnel

Cathrine Silgjerd Leiros

Avdelingsleder Ledelses- og administrasjonspersonell
Phone: +47 975 87 199
Email: cathrine.leiros@hytech.no

Aase Kjerstin Skjæveland - Hytech Personnel

Aase Kjerstin Skjæveland

Seniorkonsulent
Phone: +47 992 88 936
Email: aase@hytech.no