Ledelse og administrasjon

Vi er et av de største lokaleide bemannings- og rekrutteringsselskapene i regionen.

Vi er en veletablert organisasjon med 13 fast ansatte med totalt mer enn 40 års erfaring innen rekruttering og bemanning.

Å finne de rette menneskene er avgjørende for all vekst

Det å finne den riktige medarbeideren, med riktig kompetanse, erfaring, personlige egenskaper og motivasjon, er avgjørende. Det er ofte en utfordrende og krevende prosess, og en feilansettelse vil være både dyrt og ressurskrevende.

Treffsikker rekruttering handler i første omgang om å utarbeide en grundig kravspesifikasjon og en ha solid forståelse for bransjen. Vi opplever ofte at våre utleide går over i faste stillinger, noe som forteller oss at våre kandidater holder høy kvalitet og det gjør oss stolte.

Når rekrutteringsbehovet oppstår, velger du om du vil ha hjelp til deler av prosessen, eller om vi skal ta hånd om alt fra A til Å. Uansett hva du velger å få hjelp til, kan du være trygg på at vi legger stoltheten vår i å finne den du vil ha.

Great companies are built with great people!

Kvalitet

1.januar 2013 ble Vikarbyrådirektivet innført i Norge. Formålet med direktivet er å sikre likebehandling mellom innleide og fastansatte. Dette vil blant annet si at våre utleide medarbeider skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som innleiers egne ansatte.

Alle våre leveranser er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
I 2007 sluttet Hytech Personell seg til avtalen til Industri og energi. Dette har gitt oss god kompetanse på å ansette personell i områder med forskjellige tariffavtaler.

Vi følger medlem i NHO. NHO Service har som formål å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver og sikre seriøse forhold i bransjen.

Les mer om NHO Service Bemanningsbransjen sine retningslinjer her.

Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg

Enten dere trenger bistand til å finne kandidater til innleie eller faste stillinger har vi våre arbeidsmetoder:

  • Søk i egne baser/pool
  • Annonsering – her benytter vi blant annet egne nettside, LinkedIN, finn.no ol.
  • Kartlegging av søkere
  • Personlige intervju
  • Referansesjekk

Gjennom flere år har vi bygget et betydelig og relevant kandidatnettverk innen våre fokusområder, og vi strekker oss langt for å innfri de forventningene kunder og kandidater har til oss.

Cathrine Silgjerd Leiros - Hytech Personnel

Cathrine Silgjerd Leiros

Avdelingsleder Ledelses- og administrasjonspersonell
Phone: +47 975 87 199
Email: cathrine.leiros@hytech.no

Aase Kjerstin Skjæveland - Hytech Personnel

Aase Kjerstin Skjæveland

Seniorkonsulent
Phone: +47 992 88 936
Email: aase@hytech.no