Hytech Personnel skaffer deg en medarbeider med den rette kompetansen

Dyktige kandidater til kontor- og administrasjonsjobber

Vi vet at du trenger nøyaktige og pliktoppfyllende kollegaer i ditt kontormiljø, og en organisasjon som består av dyktige fagfolk innen alle relevante arbeidsområder.

Du er klar over verdien av å legge til en ny medarbeider som representerer et positivt tillegg til et hektisk og krevende arbeidsmiljø. Noen ganger trenger du hjelp – fort. Da ringer du Hytech Personell.

Kvalifiserte medarbeidere som tilfører ditt kontor kompetansen du trenger

  • Administrasjon
  • Koordinatorer
  • Lønn/regnskap
  • HR
  • Kontorledere
  • Prosjektledere
  • Dokumentkontroll
  • HMS & Kvalitet
  • Innkjøp/logistikk

Vi tilbyr kandidater med bred erfaring fra alle typer virksomheter

Våre kunder leverer tjenester innen olje- og gassvirksomhet, landbasert industri, bygg og anlegg, næringsmiddel og offentlig sektor. Hytech Personnel hjelper deg med å finne den nøkkelpersonen du trenger til en dags oppdrag, langsiktig prosjektansettelse eller rekruttering for fast ansettelse. Gjerne på kort varsel.