Vedlikeholdsleder

 

Har du bakgrunn innen drift og vedlikehold av infrastruktur for nærings-/driftsbygg?

 

Nortura Forus søker dyktig, faglig sterk og engasjert vedlikeholdsleder.

Fabrikken er i kontinuerlig utvikling og avdeling for infrastruktur har en sentral rolle. Infrastruktur er en del av teknisk avdeling og består av 13 erfarne fagfolk med kompetanse i ulike tekniske disipliner.

Nortura ønsker seg en lagspiller som er god på kommunikasjon og samarbeid. Du må ha et ønske om å være operativ og ha et øye for detaljer, samtidig som du evner å tenke helhet og kontinuerlig se etter endringer som gir forbedring.

Fabrikken har god drift og lønnsomhet, og vi jobber målrettet med å styrke vår posisjon ytterligere. Viktige strategiske satsningsområder er HMS, prosessforbedring, kvalitet, medarbeiderutvikling, omdømme, klima & miljø.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for prioritering og gjennomføring av vedlikeholds prosesser for fabrikkens bygg og infrastruktur.
 • Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av bygninger, ventilasjon, kulde, varme, damp, trykkluft, spyle/vaskeanlegg, VVS, elektro, teknisk drift eller teknisk eiendomsforvaltning.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter, samt utarbeide søknad om investeringer.
 • Vurdere tilstanden på bygninger og bygningsdeler, utarbeide vedlikeholdstiltak i henhold til planer og budsjett og følge opp disse.  
 • Driftsoptimalisering, justering av anlegg og energioppfølging av bygg.
 • Stillingen skal bidra med faglig kompetanse og rådgivning for å sikre best mulige løsninger.
 • I tillegg til løpende prosjekter vil du også få ansvar for ad-hoc oppgaver. Du vil jobbe i skjæringspunkt mellom ulike fag som tekniske, elektro og KVV.
 • Det er ønskelig med kjennskap til eller erfaring med offentlig forvaltning

Personlige egenskaper:

 • Du har brennende interesse for forbedringer og bruk av ny teknologi, og har god forretningsforståelse.
 • Du er selvstendig og tar helhetlig ansvar for oppgaver og prosjekter.
 • Du må trives med kompleksitet og å være opptatt av å finne gode helhetlige løsninger.
 • Du er godt organisert og har overblikk over dine oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på teknisk fagskole-, høgskole- eller universitetsnivå (Bsc/Msc). Erfaring fra lignende stillinger kan kompensere for manglende utdanning.
 • Minimum 3 års erfaring fra lignende arbeid innen infrastruktur, teknisk eiendomsforvaltning, driftsingeniør, driftssjef, prosjektleder, e.a.
 • Du må kunne se helheten av tekniske løsninger i næringsbygg, finne tiltak og lage tiltaksplaner.
 • Fordel med kjennskap til eller bruk av AutoCad og Fusion 360/Inventor.
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte.

 

For mer informasjon om stillingen:

Cathrine Silgjerd Leiros avdelingsleder Hytech Personell m: 975 87199 eller pr epost: leiros@hytech.no