Transportplanlegger

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Selskapet tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Gasum bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Den finske stat eier 100% av selskapet, som har 400 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland.

Ved vårt anlegg i Risavika, ved Tananger, produseres flytende naturgass.

Herfra fraktes produkt til våre terminalanlegg i Norden/kunder.

 

Blant våre nordiske kunder finnes energikrevende industriforetak, større passasjer- og fraktskip samt tunge kjøretøy.

 

For å frakte og levere den flytende gassen opererer selskapet i dag mer enn 60 tankbiler, og 5 skip. 

For å frakte Biogass til våre kunder opererer vi mer enn 250 containere.

 

Med en stadig økende etterspørsel øker våre aktiviteter. En naturlig følge er behovet for igjen å styrke vår operasjonelle virksomhet ved kontoret i Risavika.

 

Vil du vite mer om Gasum https://www.gasum.com/no/

 

Er du rå på planlegging og gjennomføring? Ønsker du å bidra til ytterligere vekst for Gasum? Da er kanskje du vår nye Transportplanlegger!

 

Transportplanlegger er ansvarlig for planlegging og koordinering av våre tankbiler med leveranse til fyllingsstasjoner. 

 

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for planlegging og koordinering av tankbiler med leveranse til kunder/ anlegg
  • Planlegge og overvåke utførelsen av leveransene slik at de gjøres ihht. gjeldende regler og forskrifter
  • Ansvarlig for operativ kontakt og oppfølging med leverandørene
  • Utarbeide planer og prognoser for leveranse

Du kommuniserer svært godt på norsk og engelsk, skriftlig / muntlig og det er en fordel om du har erfaring med planlegging av faglig gods.

 

Bakgrunn: 

Formell utdanning eller lang erfaring. Du vil trives og utvikle deg hos oss dersom du er en fleksibel og god lagspiller som liker en hektisk arbeidshverdag med fokus på struktur, optimalisering og gjennomføring.  

 

Vi tilbyr bla.:

  • Positivt og oppmuntrende arbeidsfellesskap
  • Lærings- og utviklingsmuligheter
  • Meningsfullt arbeid for en renere morgendag
  • En inspirerende og morderne arbeidsplass

Vil du vite mer?

Du er velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder Cathrine Silgjerd Leiros i Hytech Personell m: 975 87 199