SAP koordinator / administrator

For vår kunde på Tananger søker vi SAP koordinator / administrator for lagerstyring for offshore operasjoner.

 

Arbeidsoppgaver :

  • sørge for at lageroverføringer rapporteres i hht gjeldende rutiner
  • korrigere feil som forsinker fakturering og reduserer lageroversikten
  • redusere arbeidsbelastning knyttet til SAP-fakturering
  • bidra  til kontinuerlig  prosess forbedringer i avdelingen
  • kvalitetssikre SAP-transaksjoner mellom landbaser og offshoreinstallasjoner
  • daglig oppfølging av offshore materialforbruk 
  • bistå og gi råd til operativ ledelse med SAP-relaterte problemstillinger
  • bistå driftsteam i oppgaver med knyttet til SAP fakturering mot kunder
  • foreslå og eventuelt implementere SAP-prosessforbedringer

For mer informasjon om stillingen:

Kontakt : Aase K Skjæveland / tlf. 99 28 89 36 / e-mail; aase@hytech.no