Risk Manager

Vår kunde  søker en erfaren, selvstendig og proaktiv Risk Manager til  prosjekt med oppstart ASAP for en to års kontrakt.

I stillingen som Risk Manager er du en viktig bidragsyter i arbeidet med å identifisere, analysere, evaluere og håndtere potensielle trusler og muligheter i prosjektet. Risk Manager skal være en pådriver i arbeidet med å sikre en robust risikokultur i prosjektet i tett samarbeid med prosjektledelse og Risk Koordinator.

 

Dine arbeidsoppgaver :

 

 • være en proaktiv risk pådriver i samarbeid med prosjektledelse og nøkkelpersonell i prosjektorganisasjonen.
 • planlegge for å gjennomføre interne risk møter og risk workshops på en kontinuerlig basis og ved behov.
 • planlegge for å gjennomføre risk møter med kunde for å gjennomgå status for topp risker, muligheter og aksjoner i prosjektet.
 • kommunisere risiko med ulike disipliner som eksempelvis Engineering, Construction, HMS&K, og prosjektkontroll for å identifisere og håndtere potensielle risker innen ulike områder.
 • sørge for at risiko- og mulighetsregisteret i Pims til enhver tid er oppdatert og at risker og aksjoner er fulgt opp innen gitte tidsfrister.
 • arbeide for en robust risikokultur ved å fokusere på god risikokommunikasjon, risikofamiliarisering og risikobevissthet i prosjektorganisasjonen i samarbeid med prosjektledelse og risk koordinator.

 

Kompetansekrav :

 

 • du er utdannet på bachelor- eller masternivå.
 • Norsk er hovedspråk, men du må ha gode engelskkunnskaper.
 • du har bred erfaring innen risikostyring, minimum 5 – 10år. Fortrinnsvis gode kunnskaper innen risikostyring fra større EPCI prosjekter.
 • god erfaring i bruk av Pims risk og arbeid med risiko- og mulighetsregistre.
 • god kjennskap til risikostyringskrav i ISO 9001 og ISO 31000.
 • du er en positiv lagbygger som har evnen til å oppnå gode resultater gjennom samarbeid med et ønske om å bidra til kundens og bedriften beste.
 • du er en initiativtaker med god evne til  å engasjere og kommunisere på tvers av disipliner og nivåer i organisasjonen.
 • du er selvstendig, systematisk og opptatt av å levere gode resultater.