Prosjektleder med flerfaglig bakgrunn

Hytech Engineering & Services er et selskap med virksomhet innen engineering, produksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr. 

Dagens primære marked er olje & gas og maritim industri, med økende aktivitet innen engineering og produksjon av bærekraftige produkter. 

 

Hytech Engineering & Services har behov for å styrke sin stab og søker en prosjektleder.

Prosjektlederen må ha flerfaglig bakgrunn innen Automation Control System, E & I, mekanisk, hydraulisk og erfaring med systemdesign og produksjon.

 

Prosjektlederen vil ha det tekniske og kommersielle ansvaret for gjennomføringen av selskapets prosjekter. Det innbefatter kalkyler, budsjett, teknisk og kommersielt underlag til anbud, innkjøp og kostnadskontroll. Samt prosjektrapportering internt i selskapet og eksternt til selskapets kunder.

 

Prosjektene vil hovedsakelig være innen produksjon av selskapets standardprodukter. Men også utvikling av nye produkter og prosjekter innen vedlikehold og modifikasjon.

 

Vi ser etter deg som har erfaring med små og store prosjekter. Du må ha god teknisk kompetanse og det kommersielle såvel som det økonomiske.  

 

Vi ser etter deg som har svært gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig. Det er ønskelig med relevantutdanning på høyskolenivå og lang arbeidserfaring. 

 

For mer informasjon vedr stilling:

Cathrine S. Leiros

Avdelings leder

Hytech Personell AS

M: 975 87 199