HR Medarbeider

For vår spennende kunde ser vi etter ett nytt medlem til teamet i HR avdelingen.

 

Dette teamet er det første kontaktpunktet for alle HR-utfordringer som fordeler, generelle retningslinjer, oppdateringer av ansatte og andre ansettelsesrelaterte oppgaver. Du rapporterer til Team Lead. HR-rådgiverens rolle er å jobbe effektivt i teamet for å sikre at gjennomføringen av HR-retningslinjer og prosesser forblir sømløs og etterlevende.

 

Vi ser etter en kandidaten som har en positiv fremtoning og utmerkede samarbeidsevner som trives i et travelt arbeidsmiljø.

 

Direkte ansvar:
Må kunne gi nyttig og betimelig svar på tvers av de mange fagområdene i HR, noen eksempler er nedenfor:

 – Generelle ansattes livssyklusaktiviteter, kampanjer, overføringer, oppsigelser
 – Lønnsoppdateringer og korreksjoner
 – HR-systemoppdateringer i SAP
 – Rådgi ledere –  ansatte om HR-retningslinjer, prosedyrer, retningslinjer og programmer
 – Forsikre deg om at riktig dokumentasjon er opprettet og registrert på riktig måte
 – Støtte dataintegritetstiltak i alle HR-systemer

Nødvendige ferdigheter, kunnskap og evner 

  Utmerkede kommunikasjonsevner, både skriftlige og muntlige
  Evne til å koordinere på tvers av People Operations, HR og organisasjon på alle nivåer
  Evne til å håndtere sensitive situasjoner og opprettholde en høy grad av konfidensialitet
  En forståelse av norsk sysselsettingslovgivning og lønnsmiljø 

Kunnskap om Oracle, SAP eller andre HRIS vil være en fordel 
Forståelse av HR-policyer og prosesser, inkludert Time og Attendance aktiviteter
Erfaring med serviceforespørsler

Ett skarpt øye for detaljer
Kunnskap om Microsoft-pakker inkludert Word, Outlook, Excel
Kunnskap om kontorprosedyrer

 

3+ År relevant erfaring som HR-administrator eller tilsvarende kombinasjon av utdanning og arbeidserfaring

 

For mer informasjon:

Cathrine Silgjerd Leiros

M: 975 87 199