Commissioning Planlegger

For kunde søker vi  Commissioning Planlegger til  prosjekt med oppstart ASAP og med et års varighet med muligheter for forlengelse

 

Arbeidsoppgaver :

 

  • etablere planer for Commisioning fasen i et stort EPCI modifikasjonsprosjekt i henhold til gjeldende prosedyrer og rutiner
  • veilede og assistere alle involverte parter i prosjektet vedrørende planlegging av Commisioning fasen
  • sørge for at Commissioning planen er godt integrert med planene for de forutgående fasene i prosjektet

Kvalifikasjoner :

 

  • teknisk utdannelse
  • 5 – 10 års erfaring som planlegger / planleder i EPCI prosjekter
  • efaring med bruk av Safran eller Primavera

Utdanningsnivå :

 

Høyskole  / Universitet,  Diplom  / Bachelorgrad