Hytech Personnel - Sprout

Ingeniører med de kvalifikasjoner du trenger for få jobben gjort

Ingeniører i de fleste kategorier

  • Retningsborer
  • Struktur/mekanisk
  • Mud/bore- og kompletteringsvæske
  • Anbud & kontrakt
  • ISO-disipliner
  • Decommissioning
  • Bygg/anlegg/tunnel/samferdsel
  • Elektro

Bærekraftige ingeniørtjenester

Hytech Personnel tilbyr alle typer ingeniørtjenester, og tar sikte på å bli en viktig leverandør av kompetanse innen fornybar energiutvikling. Energisektoren er en av de viktigste sektorene i Norge, og grønn energi vil være i fokus for betydelige investeringer i fremtiden. Hytech Personell kan tilby kompetente ingeniører til olje og gass og fornybar energi.